LÄSECIRKELN "DE LÄSLYSTNA"

Vårt syfte: Att stimulera deltagarnas läslust och öka deras möjligheter att få tillgång till svensk litteratur.

Vad vi gör: Vi träffas ungefär var sjätte vecka för att låna böcker av varandra, prata om böcker och språk och dricka te!

Ibland gör vi en gemensam bokbeställning från Sverige, för att hålla nere portokostnaderna. Alla medlemmar i Svenska klubbem kan delta och beställa böcker, även om de inte brukar delta i läsecirkeln.


Datum för Läslystna under maj tillkommer
för information och f
öranmälan:  folkelindberg@evc.net.

 
klubbens ansvarige för läsecirkeln, Folke Lindberg:  folkelindberg@evc.net

De Läslystna