Svenska Klubbens kör


Svenska Klubbens Kör

ALLMÄNT OM KÖREN

Kören sjunger framförallt en traditionell svensk repertoar som oftast framförs på Valborg, Svenska Nationaldagen,
Midsommarfesten, Adventsgudstjänsten Julfesten och vid diverse luciatåg.

Vi har också sjungit på IKEA några gånger samt i olika internationella sammanhang, bl a på Americans in Alsace Valentinebal. Under 2003 framfördes ett program i Strasbourg
på "La fête de la musique". Det året deltog kören också i en kompositionstävling för manskör i samarbete med Kjell Torbiörn. Ett annat år sjöng vi på fransk TV i programmet "25 à table".

Vi träffas cirka en gång i månaden under ledning av Malin Kauffmann fd elev vid Adolf Fredriks musikskola.
Alla sångintresserade är välkomna att delta regelbundet eller för en viss konsert.