Bli medlem!


SVENSKA KLUBBEN I ALSACE

– LE CERCLE SUEDOIS EN ALSACE

  • Ett nätverk för svensktalande i Alsace.
  • Bedriver svenskundervisning för barn och ungdomar.          

Stöd Klubbens verksamhet - även om Du inte är aktiv! Som medlem får Du:

  • Tillgång till Klubbens aktiviteter
  • Klubbens Nyhetsbrev
  • Adresslista till våra medlemmar
  • Tillfälle att stödja en verksamhet som håller den svenska kulturen och det svenska språket levande i Alsace.                   

Medlemsavg: 13€/år enskild person 25€/år (par/familj) , studentmedlemsskap 10 €/år eller 5€/termin HT/VT

 

Klicka på länken "Kontakta Svenska Klubben i Alsace" om du vill veta mer eller bli medlem. Ange i det senare fallet namn på alla familjemedlemmar, ålder på barn, adress, epostadress (er) och telefonnummer.