skolans huvudansvarige, Ulrika Flodin - Janson (ulrika.flodin-janson@coe.int).


Kära föräldrar och lärare,

 

Ni är alla inbjudna till skolavslutning i Svenska skolan lördagen den 13:e juni 2014 kl. 10.30 på European Youth Centre, 30, rue Pierre de Coubertin (i Wacken ungefär mitt emot Parlamentet).

 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Feycs&ei=eAZsVZoJw_9QrO6BwAU&usg=AFQjCNEvekp1pEmE7qsSIWl2y7W0G9L3mw

 

Blir det vackert väder så är vi ute!

 

cid:image005.png@01D09C56.7B9B4C00

 

Program:

 

* Sångframträdande av måndagsgruppen & Jessica

* Pjäs skriven och utförd av yngre tisdagsgruppen

* Plakat presenterat av den äldre tisdagsgruppen

* Textläsning av lördagsgruppen ackompanjerad av Patrick på fiol

 

Vi planerar även att dela ut ett häfte med elevernas "brev till Sverige".

 

Sedan blir det en ceremoni med diplomering, ev. lekar och så äter vi vår egen medhavda lunch/fika.

 

Skolan bjuder på tårta, saft och kaffe!

 

Résultat de recherche d'images pour "tårta skolavslutning bilder"

 

Vi tänkte ta tillfället i akt för att byta böcker och filmer också, så ta med sådant som barnen tröttnat på eller växt ifrån så byter vi.

 

 

Före detta och blivande elever, föräldrar och lärare är också välkomna!

 

Skicka gärna ett mail och säg om ni kommer!

 

Väl mött!

 

Skolstyrelsen

Svenska Skolan - anmälan 2014/2015 - svenskundervisning i Strasbourgområdet 

”Det är dags att anmäla era barn till svenska skolan för nästa läsår. Anmälningsblankett bifogas. Den kan skickas till: ulrika.flodin-janson@coe.int

 

Ett föräldramöte kommer att anordnas i början av hösten.” 

”Nästa läsår i svenska skolan

Ni som har barn i svenska skolan och vill fortsätta i höst behöver inte fylla i någon ny anmälningsblankett, men det vore bra om ni kunde skicka ett mail till Ulrika Flodin-Janson (ulrika.flodin-janson@coe.int) och anmäla att ert/era barn skall fortsätta.

 

Vad gäller nya elever vill vi gärna att ni fyller in den bifogade anmälningsblanketten och skickar den till samma e-mail adress.

 

Är ni osäkra så ring gärna och ställ frågor om skolan. Tel. 0603969233.

 

PS: Vi vill påminna våra medlemmar att skolundervisningen är gratis.
OM svenska skolan i Svenska Klubben i Alsace


KOMPLETTERANDE SVENSKUNDERVISNING I STRASBOURG


Svenska Klubben i Alsace bedriver kompletterande svenskundervisning sedan läsåret 2001/2002. Undervisningen har hittills omfattat ca 25 elever på 6-17 år som har en eller två timmars lektion på onsdagar och/eller lördagar alt en timme i veckan på tisdagar. Vi tar hänsyn till barnens olika förkunskaper och ålder genom individuella läromedel och lärarassistenter som möjliggör uppdelning i mindre grupper under delar av undervisningstiden. Den kompletterande svenskan ska vara en lustfylld upplevelse. Vi uppmanar därför föräldrarna att skriva in sina barn, även om de inte kommer att kunna delta varje gång.


Vi kompletterar den ordinarie undervisningen med ett antal TEMADAGAR med anknytning till ämnen barnen studerat: Natur, musik, historia (30-åriga kriget), skridsko, historia (Gustav Vasa), teater. En pedagogisk grupp bestående av lärare och föräldrar/huvudmän lägger upp de övergripande undervisningsmålen/metoderna för varje termin. Vi ger inga betyg, men vår ambition är eleverna ska uppnå tillräcklig nivå för att kunna studera i Sverige. Ett återkommande tema är Luciafirandet där barnen och ungdomarna uppträder under den årliga julfesten och/eller under den nordiska adventsgudstjänsten.

För att undervisningen ska göra nytta understryker vi kraftigt föräldrarnas roll. Tala svenska med dem i hemmet, läs för

dem, stimulera dem att skriva brev/mejl på svenska ! Och se till att det finns böcker, tidningar, musik och film på

svenska i hemmet. Svensk barn- och ungdomslitteratur/film håller en hög nivå och det brukar inte vara svårt att

intressera barnen.

Vi uppbär en subvention från Skolverket i Sverige för barn med minst en svensk förälder (svensk medborgare) och där

svenska är ett levande språk i hemmet. Vi välkomnar också andra svensktalande barn, och erhåller även en subvention

för finlandssvenska elever (minst en förälder finsk medborgare).”Barn måste studera svenska för att kunna utveckla sitt språk. De måste både tala, läsa och skriva för att kunna göra framsteg.”

Många elever har en ansträngande skolgång och tidskrävande fritidsintressen. Föräldrarnas stöd och stimulans är ett villkor för att de med intresse fortlöpande skall delta i undervisningen.” SUFs hemsida


Svenska Klubben i Alsace är ett nätverk för svensktalande i Alsace. Genom den kompletterande svenskan får barnen sitt eget nätverk.


Ulrika Flodin Janson Tel: 03 88 96 65 08 – 06 03 96 65 08


svenskundervisningen

  • BEHÖRIGHET: Barnet ska fylla minst sex år under 2011 (undantag på Europaskolan), svenska ska vara ett ”levande språk i hemmet”, och minst en förälder ska vara finsk eller svensk medborgare. (Dispens möjlig för det sistnämnda kravet.)

  • INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN: Upprättas tillsammans med eleven/föräldrarna:

1. Nulägesbeskrivning: Vad behöver eleven arbeta vidare med?....

2. Mål: Vad vill eleven få ut av läsåret?

3. Medel: Hur ska eleven uppnå sina mål?

  • NIVÅTEST: Hur ligger ditt barn till i svenska i förhållande till svenska barn i samma ålder? Vi erbjuder de flesta barn/ungdomar i Svenska Klubben att få göra ett s k ”nationellt prov” i svenska. (Ev. åldersgräns)

  • MEDLEMSSKAP I SUF: Svenska Klubben är medlemmar i SUF som är en intresseorganisation för utlandsskolor. (Sveriges utlandsskolors förening)

  • TEMADAGAR: Vi planerar 1-3 temadagar under läsåret. Det första blir ett veckoslut i bergen 17-18 september 2011


Information: Svenska Klubben i Alsace

SKOLVERKET: Allmänt om kompletterande svenska www.skolverket.se/sb/d/477


Gymnasieskola: skriftliga övningar månadsvis. Programmet är skräddarsytt enligt elevernas behov och önskemål.

 

 

Svenska lekis.

Målgrupp: Barn under 6 år.

Plats och tid: Lekis vilar för tillfället. Kontakta klubben om du vill att vi startar upp denna aktivitet igen.

Genom lek och lustfyllt lärande hoppas vi utveckla barnens nyfikenhet och göra dem delaktiga i svensk kultur och svenska traditioner. Vi vill också öka deras kapacitet att kommunicera med varandra samt att uttrycka tankar och känslor på svenska.

Info och förslag ang. lekis

 


 

ANMÄLAN 2014/2015

Svenskundervisning i Strasbourgområdet


Skola : Barn/ungdomar 6-18 år


Preliminär tid och plats : Grundskolegrupper:

Tisdag på Europaskolan, Strasbourg

Lör på Lucie Berger, Strasbourg.

Gymnasiegrupp: Anpassas efter elevernas önskemål/schema.


Förälders namn och telnr_______________________________________________


Postadress:____________________________________________________________


Epostadress:___________________________________________________________


ÖNSKEMÅL i prioritetsordning

Dag/tid/plats 1 _________________________________

Dag/tid/plats 2 _________________________________

Dag/tid/plats 3 _________________________________

Ev restriktioner ________________________________________________________


FÖRÄLDRASTÖD

Jag kan ställa upp som frivillig lärarassistent Ibland Ofta Aldrig

Jag skulle vilja engagera mig i den pedagogiska gruppen. Ja Nej


MÅL(fakultativt)

Berätta med några få ord varför ditt barn vill läsa svenska _____________________

___________________________________________________________________________


Vänligen ange ungefärlig förkunskapsnivå enligt följande skala och i förhållande till barnets ålder (läs- och skrivkunnighet behöver ej anges för barn < 7 år):

5=Som en infödd 4=Väl 3=OK 2=Bristfälligt 1=Dåligt


NAMN BARN 1___________________________ Personnummer______________

Svenskkunskaper barn 1 (1-5)

Förstår_______ Talar________ Skriver_________ Läser__________


NAMN BARN 2_________________________________ Personnummer ______________

Svenskkunskaper barn 2 (1-5)

Förstår_______ Talar________ Skriver_________ Läser__________


Mamma talar svenska: ja nej Mammas medborgarskap: ________________


Pappa talar svenska: ja nej Pappas medborgarskap: ________________